Insinööripalvelut

Yritys tuottaa liikeideansa mukaisesti 3D-suunnittelua asiakasyrityksille sekä yksityisille asiakkaille. Yrityksen käytössä on Solid Works 3D-ohjelmisto ja sen tukena 2D-suunnitteluun käytettävä Autocad LT –ohjelmisto. Nämä työkalut yhdessä antavat loistavat avaimet erilaisten rakenteiden suunnitteluun ja mallintamiseen.

Suunnittelukohteet ovat pääasiassa erilaisten teräsrakenteiden suunnittelua, mutta myös muita projekteja voidaan 3D-ohjelmalla toteuttaa. Referensseinä yritys on suunnitellut muun muassa erilaisia kulkutie ratkaisuja omakotitaloihin sekä teollisuuteen, erilaisia kuljettimia, rakennusten runkoja ja lukuisia erilaisia kauhoja.

Työnjohtopalveluita yritys tuottaa asiakasyrityksille erillisten sopimuksien mukaan. Myös projektikohtaiset projektinjohto tehtävät kuuluvat yrityksen valikoimaan.

Referenssit löytyvät tästä linkistä.